بنويس :

۱)هر دومون دوغ دوست داريم.

۲) جفتمون کتلت می خوريم.

۳) از رنگ آبی خوشمون می آد.

۴) واسه همين تصميم گرفتيم عروسی کنيم.

----------------------------------------------------

يک آپ ديت ِ تلفنی.

پيچک.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید