ديروز من جدی جدی زن عليرضا شدم!!! نــــــــــــــــه!!! هنوز خودم باورم نميشه!!! فکر کنم دارم خواب ميبينم!!!

آره رز اينها همش خوابه!

/ 0 نظر / 10 بازدید