دلم خيلی گرفته بود. دلم ميخواست بيام اينجا و هزار بار بنويسم : خسته ام ! وقتی اومدم و کامنتهايی که برام گذاشته بودين رو خوندم از ته دل خنديدم!

نميخوام بگم بهم خوش نگذشته ! نـــــــــــــــه ! اتفاقا خيلی هم خوبه ... ولی خب تازه دارم ميفهمم جوونا برای چی عروسی نميکنن! کمر آدم زير خرج و مخارجش خم  ميشه ! خدا رو شکر که من اينجا رو دارم 01.gif

از صبح تا ساعت ۶ بعدازظهر ميرم سر کار! حاجيتون الان ديگه شده معلم زبان انگليسی تو موسسه کيش 09.gif شبها هم که تا نصفه شب بيرونم! واقعا خســــــــــــــــــــــــــــــته ام !

نميدونم کی ميام ولی ميدونم که ميام!

 

/ 0 نظر / 18 بازدید