- تو اون روحت پرشين بلاگ...تو اون روحت...يادم نمياد چی نوشته بودم که!!!

- ميگم...دلم براتون تنگ شده بود. هر چهارشنبه آپ ميکنم...اينجا ميشه چهارشنبه نامه!

- کامنتهاتون حال داد به من اساسی...مخصوصا زهرا خانوم که به من گفته بود از جک جوات بازيم خوشش مياد18.gif

- کمرم زير بار زندگی خم شد...اينقدر کار ميکنم ميتونم هفت سر عائله رو سير کنم!

-  هيچ موضوع قابله فحشی برام پيش نيومده که يه حالی بهتون بدم ولی از اون جا که ميگن ژيان ماشين نميشه٬ باجناق فاميل نميشه ما هم ميگم آپديت بی فحش نميشه....پس ميگم: تو روح هر کسی که خواب آمريکا را ميبيند خدا بيدارش کند!!!

- يه جوک قديمی: رشتيه مياد وميبينه به! زنش با اصغر نشسته تو رختخواب و دستهای اصغر آقا هم رو سينه خانومشه... اخم ميکنه و ميگه:اين ديگه مسئله ناموس نيست من ازش بگذرم٬ اين غذای بچست!!!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید