- گل پسرم  با مامانی قهر نکن که دلش ميگيره!! ده تا شوهر هم بکنم هيچکس جای تو رو نميگيره!

- ميدونم يه کم غير منتظره بود!!! ولی خب بايد بهتون يه جوری ميگفتم ديگه!!! چهارشنبه اکانت هم نداشتم...زحمت آپ کردن افتاد گردن دوست جونم!!!

- حالا شما هی تيکه بندازيد!!! ولی به خدا خيلی به خاطر کار سرم شلوغه!!! عروسی که بماند ! اووووووه اينقدر کار دارم که فقط خدا ميدونه!!! ار لباس و حلقه و گل و شيرينی بگير تا شورت 04.gif

- روز خواستگاری برای خودش روزی بود!!! شما که من رو ميشناسيد ..ميدونيد حيا و اين حرفها تو کارم نيست!!! ببينيد چی بود که من ذوب شده بودم!!!! بيچاره ها حالا فکر ميکنند چه عروسه خجالتی گيرشون اومده!!!! نميدونن زير اين چهره 08.gif چه 16.gif نهفته!!!!

- بابا شماها که همه از درگاه حق پرت شدشد بيرون بدتر از من!!! اين مرتيکه انش هنوز در قيد حياته لامصب!!!

- به همه سر زدم!!! ميخوايد باور کنيد ميخواين نکنيد!!! ساعت ۶:۴۵يعنی دقيقا نيم ساعت ديگه باهاش قرار دارم!!! نميشد برای همه کامنت بذارم!!! آخ که چقدر دوستتون دارم!!!

- با توجه به تجربه های قبلی و دريافت اين مسئله که موجوداتی به اسمه شوهر به مقادير متنابهی بی جنبه تشريف دارند هيچ گونه توضيحی به حاجيمون راجع به آدرس اين وبلاگ ندادم!!! پس راحت باشيد 18.gif

 

/ 0 نظر / 9 بازدید