- سلام بر و بچز. جواب يک سريتونو که توی ليست مسنجرم ندارم تو کامنت دونی قبلی دادم. شيوا جان به تو هم سر زدم و به آی دی که تو کامنتها ميذاری هم آفلاين دادم.

- اينی هم که الان دارم مينويسم داستانش واقعی هستش ولی برای خودم اتفاق نيفتاده برای يکی از دوستام اتفاق افتاده از اونجا که حال و حوصله تعريف کردنشو از زبون اون ندارم از زبون خودم مينويسم 04.gif

هفته پيش بابا تازه ماشين رو از تعميرگاه گرفته بود. من که يه هفته ای بی ماشين بودم بدو بدو پريدم توش تا ببينم مشکلش حل شده يا نه. از پارکينگ در اومدم و انداختم تو خيابون اصلی شهرک. خيلی از خونه دور نشده بودم که فهميدم هيچ کاستی تو ماشين ندارم ولی حال برگشتن هم نداشتم. خداييش رانندگی بی موزيک فاز نميده ولی خب چاره ای نبود. راديو پيام رو گرفتم !

خب خب ....کلاچ که رديف بود....ماشين هم ديگه داغ نميکرد....بوق.....اه لعنتی باز هم اين بوق رو درست نکرد19.gif مردم از بس عينه لالها رانندگی کردم آخه 19.gif

تو عالم خودم بودم و داشتم تو خيابون خوردين ميرفتم که  سر  مسجد قدس ديدم واويلا شونصد تا برادر ريختن تو خيابون و دارن محل رو از وجود اشرار(!!!!!!) پاکسازی ميکنند. با خياله راحت از اينکه نه دختر همراهم هست (دوستمون پسره آخه 18.gif) و نه کاستی تو ماشين ٬ با نهايت اعتماد به نفس لبخندی به برادر بزرگتر زدم و ميخواستم رد بشم که گفت بزن کنار. خلاصه که دردسرتون ندم داشتم تو دلم بهشون ميخنديدم که الان چقدر ضايع ميشن. يکی از جوجه برادرها که به زور ۱۴ سالش ميشد با يه اسلحه در دست (اوندقت بگين چرا ميگن تروريستيد؟) اومد طرفم و گفت : کارت ماشين/گواهينامه 19.gif مدارکو تحويل گرفت و گفت: پياده شيد آقا شما بايد با ما بيايد.

من : 11.gif برای چی؟ مگه من چی کار کردم؟11.gif

برادر کوچيکه : حرف نباشه 12.gif آلودگيه صوتی ايجاد کردی

من : 18.gif آلودگی صوتی؟؟؟؟؟!!!!!!!! ببخشيد ميشه بگين چطوری؟

اون: هم صدای ضبطتون بلند بود و هم با بوق ايجاد مزاحمت برای نواميس مردم کرديد

من: 18.gif بوق؟!!!!!

اون: نيشتو ببند...آشغال (بقيه موارد به علت مطالعه افراد زير ۱۸ سال سانسور شد)

من : 13.gif خيلی خب...که پس من بوق زدم؟!!!! تشريف بياريد...اگه تونستی يه بوق با ماشينه من بزنی باهاتون ميام.

اون: فکر کردی من مثله تو........ بيکارم...گمشو برو ساکت بشين تو ماشين !!! (عزيزان توجه دارن که عزيزمون ۱۴ سالش هم نيست اينهم از آثار تربيتی اسلام بر کودکان!!!!)

من : حالا شما يه امتحان بکن. ضبط رو هم روشن کن!!!

حالا هی از ما اصرار از آقا انکار...تا اينکه شازده رضايت دادند با دستان مبارک بوق ما رو فشار بدهند!!!! آقا هرچی زور زد ديد نميزنه...

اون: ............. دستکاريش کردی 12.gif صدای نکره اون مرتيکه که از ضبطت بلند بود رو چی ميگی؟ لابد ميخوای بگی ضبطت هم خرابه!!!

من : نه قربان...عرض کردم ضبط رو روشن کنيد ببينيد من چی گوش ميدادم

اون: من هيچوقت مزخرفاتی که امثال تو .......... گوش ميدن رو نميخوام بشنوم!!!! يه مشت آشغال

بعد از دو ساعت چونه زدن بالاخره مجبور شد ضبط رو روشن کنه......حدس بزنيد راديو پيام چی پخش ميکرد؟

فرازی از فرمايشات رهبر معظم انقلاب 04.gif04.gif04.gif04.gif04.gif

بنده به شخصه از ذوق مردم 04.gif بهش لبخندی زدم و گفتم: يعنی صدای رهبر آلودگيه صوتيه؟

گفت: فقط از جلو چشمم برو گمشو

گفتم: با کامله ميل 18.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید